Hvordan selges boliger i framtiden?

Av: Kristin O. Iversen, 21.10.2016 Foto: Istock/ CFWeesenberg Kolonihaven

Mange mener at eiendomsmegling som yrke snart vil være historie, sier Therese Frogner Sverre i DNB Eiendom. – Jeg tror yrket vil bestå, men ikke i helt samme form som i dag.

Det er naturlig å tro at boligtransaksjoner også i framtiden vil involvere store pengesummer, mye usikkerhet og mye jobb, sier Frogner Sverre. Hun leder produkt- og forretningsutviklingen i DNB Eiendom.

– Både kunnskap og tilgjengelige hjelpemidler øker i befolkningen, men samtidig ser vi en økende spesialisering og vilje til å betale for komfort. Tenk bare på alle som nå kjøper dagligvarer på døra, for å slippe å dra i butikken!


Eiendomsmegling har forandret seg

Ingen av oss som jobber med eiendomsmegling er i tvil om at megleryrket vil endre karakter, sier Therese Frogner Sverre. – I DNB Eiendom har vi endret vår arbeidsmåte radikalt på få år.

I dag må hver enkelt megler beherske flere digitale og tekniske verktøy, forstå hvordan markedsføring fungerer i et stadig skiftende medielandskap og ikke minst må de kunne ivareta mer kunnskapsrike kunder. - Samtidig innfører myndighetene stadig nye krav for å sikre et godt forbrukervern, noe som har gitt føringer på utviklingen.  

 Det vil være kundenes skiftende behov som driver vår utvikling


Verden forandrer seg…

TFSUtviklingen i vår digitaliserte verden går raskt. Vi vet at det vil bli lansert nye verktøy vi ennå ikke har tenkt på, nye aktører vil komme med nye ideer og markedet internasjonaliseres… derfor er det vanskelig å spå godt om framtiden. - Det jeg kan si er at vi må følge med på trendene og hele tiden teste ut ny teknologi. Et eksempel er hvordan bransjen siste året har utviklet nye måter å markedsføre boliger på. Før fant en kjøper boligen, enten i avisen eller på Finn.no, nå finner boligen kjøperen via avanserte algoritmer og kundens nettvaner.

 –Til syvende og sist vil det være kundene som bestemmer hva framtidens eiendomsmegling vil være. Det de etterspør, må vi levere på. 

 Kun de meglerne som evner å tilpasse seg raskt, vil overleve.

Les også: Nå finner boligen deg!

 

Vil ikke folk bare selge selv da?

Vi kan ikke se at det er nok etterspørsel etter selvhjelpstjenester ennå, sier Frogner Sverre. – De siste årene har vi stadig fått opp konkurrenter som tilbyr selvhjelpsløsninger, men ingen har lyktes så langt. Det å selge egen bolig er nok langt mer krevende enn mange er klar over. Vi får ofte inn kunder til oss som etter et forsøk har innsett at de verken var kompetente nok på salgsjobben, på jussen, eller markedsføringen.

En annen årsak til at det kan være vanskelig å dra inn folk på visning når du selger privat er skepsisen hos kjøperne. 

7 av 10 boligkjøpere kunne ikke tenke seg å kjøpe av en privatperson

- Ipsos MMI kjørte tidligere i år en undersøkelse som viste at 7 av 10 nordmenn ønsker å kjøpe bolig gjennom en eiendomsmegler, ikke av en privatperson. Med andre ord kan en privatselger regne med å få 70 prosent færre budgivere, sier Sverre. - Og med færre budgivere blir som kjent prisen som oppnås langt lavere. Vår erfaring tilsier at bare du får med èn budgiver ekstra, kan du regne med ca 100 000 kroner mer på sluttsummen. Det skal det godt gjøres å tjene inn på sparte kostnader.

Vi får stadig inn kunder som har forsøkt å selge selv, men som har innsett at de må ha hjelp

 

Les også: Hvorfor bruke eiendomsmegler?


Betalingsviljen for å slippe jobb øker

Mange mener likevel at det bare er et tidsspørsmål før bransjen forvitrer. At eiendomsmeglere er som dinosaurene i juratiden, en utdøende rase. – Jeg er ikke helt enig i den analysen, sier Sverre. Vi vil nok heller oppleve evolusjon, heller enn ekstinksjon, ler hun. Det vil alltid være betalingsvilje hos en del mennesker for å slippe arbeid selv.

Vi ser jo en kraftig utvikling i motsatt retning innenfor andre bransjer med langt enklere tjenester, eksempelvis er det nesten ingen som vasker bilen eller bytter dekk selv, alle gjorde det for få år siden. Nå blir det også flere og flere som har vaskehjelp og får dagligvarene på døra. Andre betaler for at noen handler inn og fyrer opp på hytta før de kommer.

Stadig flere er villige til å betale mye for å slippe arbeid selv

 

Forskjellige boliger og kunder krever ulik salgsprosess

Jeg er ikke redd for at etterspørselen etter hjelp til å selge eller bytte bolig, vil dø ut. -Jeg tror mange også vil være villige til å betale mer enn i dag, hvis man får hjelp til enda flere deler av prosessen.

- Vi kan se for oss at en megler som gjør alt fra å gå på visninger og finne en ny bolig til deg, til å selge den du har og ordne alt av lånepapirer og praktisk flytting. Så kan du bare ta over nøkkelen og komme til dekket bord i nytt hus. Stikkordet er skreddersøm og relevans. Vi må evne og tilpasse oss kundens behov for forskjellige boliger krever forskjellig salgsprosess.

 

Les også: Slik går vi på visning i framtiden! 

 

Bransjen vil endre seg

I dag tilbyr de fleste eiendomsmeglere akkurat de samme tjenestene, med små variasjoner. – Det bildet vil nok endre seg, mener Frogner Sverre. Jeg tror det vil vokse fram et mer variert tilbud, der vi får nisjeaktører i begge ender av skalaen, fra luksuriøs fullservice til de enkleste selvhjelpstjenester, og alt der i mellom. En større spesialisering tilpasset ulike målgrupper og eiendomstyper.

- Vi vil nok se mange hybridløsninger også, der folk kjøper rådgiving og hjelp på kun de delene av salgsprosessen de er usikre på.  Derfor tror jeg vi etter hvert også vil se at Lov om eiendomsmegling vil måtte justeres og endres.

- I dag er jo formidling av eiendom enten strengt regulert, når megler benyttes. - Eller nærmest uregulert, når du kjøper og selger privat, sier Sverre.

 

 

Andre leste også