Boligprisene i Bergen falt 0,6 % i juli

Kristin O. Iversen, 3. august 2017 Foto: NTBScanpix/Inviso

Boligprisene i Bergen gikk ned med 0,6 prosent i juli, forteller Dag Jonny Johannessen i DNB Eiendom. – Årsveksten er dermed null.


Boligprisene i Bergen hadde en langt sterkere utvikling enn landsgjennomsnittet i juli, men falt som normalt i feriemåneden. 

Boligprisene for landet under ett falt med -1,2 prosent, godt dratt ned av Oslo der prisfallet i juli var på hele 2,8 prosent, sier Johannessen.

Prisutviklingen her ligger på nivå med de fleste store byer i Norge, med unntak av Oslo.

Ser vi på utviklingen de siste 12 månedene er den nå nede på null. Det er svakere enn landet for øvrig som har en 12 måneders vekst på 4,8 prosent.

 

Dag Jonny Johannessen i DNB Eiendom Bergen

Prisene faller noe i juli som normalt i feriemåneden, sier Dag Jonny Johannessen i DNB Eiendom i Bergen. 

 

Har solgt flere boliger i år enn i fjor

Det har i juli måned blitt solgt 308 boliger i Bergen, alle meglere sett under ett. Dette er 12 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2016, sier Johannessen.

Salget i år ligger på samme nivå som i fjor og alt går greit unna

– Vi solgte imidlertid godt på forsommeren, slik at årsregnskapet hittil i år viser et salg på 0,9 prosent flere boliger enn i 2016. Ikke store endringen med andre ord, salget går jevnt unna.

 

Tilbudssiden nærmest uendret

På landsbasis ser vi nå at tilbudssiden har økt mye, det samme gjelder ikke her i byen, sier Johannessen. - Gjennom juli måned har det blitt lagt ut 358 boliger til salgs i Bergen, noe som er tilnærmet likt som samme periode i 2016.

- Vi tror derfor ikke på noen særlig prisdempende effekt på grunn av større tilbud her.

Jeg tror vi kan forvente relativt stabile boligpriser framover her i byen

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 26 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 50 dager i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsboligen i Bergen koster nå kroner 2.968.027,-

 

Hvordan er utviklingen i din bydel?

Under ser du utviklingen i de ulike delene av byen vår. Tallene er hentet fra Eiendom Norges statistikk som ble sluppet i dag, 3.8.2017

 

 

Andre leste også