Det er billig å bo i Norge

Av: Kristin O. Iversen, 9.1.17 Foto: Istock/Kristin

Nordmenn bruker langt mindre penger på å bo enn hva folk i våre naboland gjør, viser en fersk undersøkelse fra Ny analyse.

.

Nordmenn bruker i snitt 17,6 prosent av sin disponible inntekt på boutgifter, sier boliganalytiker Mari O. Mamre i Ny analyse til Dagens Næringsliv i dag.  Til sammenligning bruker danskene nesten 25 prosent av inntekten sin på boligutgifter.

Undersøkelsen omfattet foruten Norge også Danmark, Tyskland, Sverige, og Nederland.

- Av alle landene i undersøkelsen er boligutgiftene altså lavest i Norge

 

Høy eierandel, høye lønninger, lave renter og lav skatt

Norge har blitt et dyrt land, men vi har høyere velferd og kjøpekraft enn i de andre landene, så på tross av høye boligpriser går en mindre andel av lønna til folk flest til boligutgifter, forklarer Mamre i artikkelen.

I Norge eier 8 av 10 sin egen bolig og over halvparten bor i enebolig.

Hun mener det tilbud og etterspørselsbaserte boligmarkedet i Norge med lave boligskatter, gir høyere eierrater og anledning for flere å eie bolig.

I Norge eier om lag 8 av 10 nordmenn sin egen bolig i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB).  I Danmark og Sverige er tallet henholdsvis  50 og 39 prosent.

 

Les også: Derfor ønsker Nordmenn å eie sin egen bolig

  

Dyrest å leie i Norge

En åpenbar årsak til at vi har flere boligeiere i Norge er regnestykket som viser at det er fremdeles billigere å eie enn å leie, sier Terje Halvorsen i DNB Eiendom. -Årsaken er både rekordlav rente og svært gunstige skatteregler.

– Vi har ikke noe offentlig regulert leiemarked i Norge slik de har i mange andre land. I Norge er det lagt opp til at folk flest skal eie bolig.

Også dette gjenspeiles i rapporten til Ny analyse: Nordmenn betaler i gjennomsnitt hele 83 450 kroner per år for å leie en bolig på 50 kvadratmeter, mens svenskene i snitt betaler 48 600 kroner for en tilsvarende bolig. I Danmark ville boligen kostet 57 950 kroner å leie per år.

Les også: Billigere å eie enn å leie?

 

BoligmarkedKampen

Flest leieboere finner vi i Oslo der boligprisene er høyest. I følge SSB bor hver fjerde Oslo-innbygger i en leiet bolig. (Foto: Kristin O. Iversen)

 

I Norge har vi et leiemarked som i stort består av private aktører, og markedet styrer prisene. - Dermed blir det å leie mindre forutsigbart, leiekontraktene er ofte tidsbegrensede og leieprisene følger i større grad boligprisene.

 

Veldig billig å betjene boliglån

Ja, boligprisene i Norge er høye og gjeldsbyrden begynner å bli høy, sier Halvorsen i DNB Eiendom. - I følge Finanstilsynet har nå en gjennomsnittshusholdning i Norge nå en gjeld som utgjør ca 215 prosent av disponibel inntekt, sammenlignet med 130 prosent for 15 år siden,.

Tallene viser at det har blitt stadig billigere å betjene gjeld i Norge.  

-De fleste boligeiere betaler mindre i kroner og øre for å bo i dag enn hva de gjorde på nittitallet, forteller Halvorsen. Boliglånsrenten er historisk billig.

 

Gjeldsgraf2016

Den rosa linjen viser hvordan gjeldsveksten har utviklet seg blant nordmenn, samtidig viser den blå linjen hvordan gjeldsbelastningen (hvor mye gjelden faktisk koster) har utviklet seg i samme periode.

 

- Gjeldsparadokset som illustreres i grafen over forklarer i stor grad hvorfor boligprisene har økt så mye som de har gjort, sier Terje Halvorsen. Det har rett og slett blitt veldig billig å ha veldig mye i lån.

 

Les også: 

Derfor skal boligprisene videre opp i 2017

Boligpriser og låneutgifter nå og da – i Norge

 

Kilder:

Nordmenn bruker minst på bolig (DN-artikkel)

8 av 10 nordmenn eier sin egen bolig (SSB)

 

 

 

 

Andre leste også