Hvordan er de nye boliglånsreglene?

Av: Kristin O. Iversen, 15.12.16 Foto: Stig B. Fiksdal

Fra 1. januar gjelder nye regler for hvor mye bankene kan gi i boliglån, forteller Kyrre Aamdal i DNB Markets. – Det er også spesielle regler for Oslo.

.

Onsdag 14. desember 2016 ble den nye Boliglånsforskriften vedtatt. Denne må alle norske banker forholde seg til fra 1. januar 2017. Det betyr kort sagt at det blir vanskeligere å få innvilget høye lån i Norge, sier Aamdal. 

Blant annet vil du maks kunne få fem ganger inntekten i totalt lån

– Målet til myndighetene er å dempe den voldsomme prisveksten i boligmarkedet, spesielt i Oslo.

 

Tror innstramningene generelt får liten effekt

Innstrammingene vil trolig bidra til at flere lånekunder vil få nei i forhold til sine lånesøknader, eller at de ikke får låne så mye som de i utgangspunktet ønsker, sier Aamdal. 

- Samtidig vet vi at norske banker så langt ikke har utnyttet muligheten til å avvike kravene overfor 10 prosent av kundene, det er med andre ord litt å gå på for bankene i store deler av landet.

Bankene gis anledning til å avvike fra reglene for 10 prosent av nye utlån. 

At bankenes rom for fleksibilitet opprettholdes kan dempe effektene av innstrammingene.

Ser vi bort fra kravene knyttet til boliglån i Oslo, vil tiltakene derfor trolig ha liten effekt. – Men så er jo også Oslo det markedet som har dratt boligprisveksten mest det siste året.

 

Bjørvika For første gang innføres regionale utlånsregler i Norge. Muligheten for å låne til sekundærbolig i Oslo strammes inn. Se de nye reglene under. (Bilde: Istock)

 

Skal stoppe hobbyinvestorene i Oslo

Regjeringen har vært særlig bekymret for at kjøpere av sekundærboliger i Oslo driver opp prisene for andre kjøpere. I den nye forskriften kreves det derfor høyere egenkapital ved kjøp av bolig nr. 2, 3 osv. i Oslo.

Bankene gis mindre fleksibilitet til å avvike fra kravet når det gjelder sekundærboliger, spesielt i Oslo.

 – Dette vil føre til at egenkapitalavkastningen på slike investeringer vil svekkes og dermed bli mindre attraktive for mange som ønsker å kjøpe en bolig nr 2 som investering.

Å binde store egenkapitalbeløp opp i utleieboliger vil også bli mer krevende.

  

Opprettholder prisprognosene for 2017

Isolert sett tror vi ikke innstramningene vil få noen umiddelbar effekt på prisene, men stemningen i markedet kan skifte.

Vi vil nok se nedgang i boligprisveksten gjennom 2017.

Vi har anslått en tolvmånedersvekst i boligprisene i Norge på 9 prosent neste år for landet under ett. Det innebærer en nedgang i prisveksten gjennom året, sier makroøkonomen. - For Oslo vil nok veksten kunne bli noe høyere.

 - Vi ser ingen grunn til å endre denne prognosen etter at forskriften ble lagt fram, avslutter Aamdal.

 

Slik er reglene for å få boliglån i Norge:

For Oslo:

For hele landet:

 

Lånekundenes samlede gjeld skal ikke overstige fem ganger brutto årsinntekt (inkl forbruksgjeld, studiegjeld m.m.

Det skal kreves minst 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig (bolig nr 2, 3 osv)

Det skal fortsatt kreves 15 prosent egenkapital ved kjøp av primærbolig.

Avdrag kreves for lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi. (Tidligere 70 prosent).

Rammelån kan ikke gis når lånerammen overstiger 60 prosent av boligens verdi (tidligere 70 prosent).

Bankenes mulighet for å gjøre unntak utenfor kravene begrenses til å gjelde maks 8 prosent av bankenes innvilgede lån.

 

 

Lånekundenes samlede gjeld skal ikke overstige fem ganger brutto inntekt i året (inkl forbruksgjeld, studiegjeld osv)

Det skal fortsatt kreves 15 prosent egenkaptial ved kjøp av primærbolig

Avdrag kreves for lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi. Tidligere 70 prosent.

Rammelån kan ikke gis når lånerammen overstiger 60 prosent av boligens verdi (tidligere 70 prosent).

Bankenes mulighet for å gjøre unntak utenfor kravene opprettholdes til å gjelde maks 10 prosent av bankenes innvilgede lån.

 

*Boliglånforskriften gjelder i perioden 1.1.17 og ut juni 2018

 

Skal du selge? Bestill gratis verdivurdering her.

Andre leste også