Hvordan er reglene for å få boliglån i Norge?

Av: Kristin O. Iversen, 15.12.16 Foto: Stig B. Fiksdal

Alle norske banker må følge myndighetenes regler for hvor mye de kan gi i boliglån, forteller Kyrre Aamdal i DNB Markets. Her er reglene!

.

Onsdag 14. desember 2016 ble den nye Boliglånsforskriften vedtatt. Denne må alle norske banker forholde seg til fra januar 2017 og ut juni 2018*. Reglene gjorde det kort sagt vanskeligere å få innvilget høye lån i Norge, sier Aamdal. 

Blant annet vil du maks kunne få fem ganger inntekten i totalt lån

– Målet til myndighetene er å dempe den voldsomme prisveksten i boligmarkedet, spesielt i Oslo.

 

Les også: Lån er lån, du får låne fem ganger inntekt totalt. 

 

Flere vil få nei på sine boliglånssøknader

Innstrammingene vil trolig bidra til at flere lånekunder vil få nei i forhold til sine lånesøknader, eller at de ikke får låne så mye som de i utgangspunktet ønsker, sier Aamdal. 

- Samtidig vet vi at norske banker så langt ikke har utnyttet muligheten til å avvike kravene overfor 10 prosent av kundene, det er med andre ord litt å gå på for bankene i store deler av landet.

Bankene gis anledning til å avvike fra reglene for 10 prosent av nye utlån. 

At bankenes rom for fleksibilitet opprettholdes kan dempe effektene av innstrammingene.

Ser vi bort fra kravene knyttet til boliglån i Oslo, vil tiltakene derfor trolig ha liten , eller kortsiktig effekt. – Men så er jo også Oslo det markedet som har dratt boligprisveksten mest de siste årene.

 

* 28.2.2018 ble det foreslått visse endringer i forskriften, se under. 

 

Bjørvika I 2017 ble det for første gang innført regionale utlånsregler i Norge. Muligheten for å låne til sekundærbolig i Oslo ble strammet inn med høyere egenkapitalkrav. Se de nye reglene under. (Bilde: Istock)

 

Skal stoppe hobbyinvestorene i Oslo

Regjeringen har vært særlig bekymret for at kjøpere av sekundærboliger i Oslo driver opp prisene for andre kjøpere. I den nye forskriften kreves det derfor høyere egenkapital ved kjøp av bolig nr. 2, 3 osv. i Oslo.

Bankene gis mindre fleksibilitet til å avvike fra kravet når det gjelder sekundærboliger, spesielt i Oslo.

 – Dette vil føre til at egenkapitalavkastningen på slike investeringer vil svekkes og dermed bli mindre attraktive for mange som ønsker å kjøpe en bolig nr 2 som investering.

Å binde store egenkapitalbeløp opp i utleieboliger vil også bli mer krevende.

  

Slik er reglene for å få boliglån i Norge:

For Oslo:

For hele landet:

 

Lånekundenes samlede gjeld skal ikke overstige fem ganger brutto årsinntekt (inkl forbruksgjeld, studiegjeld m.m.

Det skal kreves minst 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig (bolig nr 2, 3 osv)

Det skal fortsatt kreves 15 prosent egenkapital ved kjøp av primærbolig.

Avdrag kreves for lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi. (Tidligere 70 prosent).

Rammelån kan ikke gis når lånerammen overstiger 60 prosent av boligens verdi (tidligere 70 prosent).

Bankenes mulighet for å gjøre unntak utenfor kravene begrenses til å gjelde maks 8 prosent av bankenes innvilgede lån.

 

 

Lånekundenes samlede gjeld skal ikke overstige fem ganger brutto inntekt i året (inkl forbruksgjeld, studiegjeld osv)

Det skal fortsatt kreves 15 prosent egenkaptial ved kjøp av primærbolig

Avdrag kreves for lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi. Tidligere 70 prosent.

Rammelån kan ikke gis når lånerammen overstiger 60 prosent av boligens verdi (tidligere 70 prosent).

Bankenes mulighet for å gjøre unntak utenfor kravene opprettholdes til å gjelde maks 10 prosent av bankenes innvilgede lån.

 

*Boliglånforskriften gjelder i perioden 1.1.17 og ut juni 2018.

28. februar 2018 ble det lagt fram forslag fra Finanstilsynet om å forlenge, eller gjøre reglene permanente, med noen endringer. Det ble blant annet foreslått å fjerne den spesielle 40 %-regelen ved kjøp av sekundærbolig i Oslo, samtidig som det foreslås å snevre inn slingringsmonnet for unntak også i resten av landet til 8 prosent. Dette er ennå ikke vedtatt (red anm 5.3.2018)

 

Lurer du på hva boligen din er verdt? Bestill verdivurdering her.

Andre leste også