Hvordan er de nye boliglånsreglene?

Av: Kristin O. Iversen, 15.12.16 Foto: Stig B. Fiksdal

Fra 1. januar gjelder nye regler for hvor mye bankene kan gi i boliglån, forteller Kyrre Aamdal i DNB Markets. – Det er også spesielle regler for Oslo.

.

Onsdag 14. desember 2016 ble den nye Boliglånsforskriften vedtatt. Denne må alle norske banker forholde seg til fra 1. januar 2017. Det betyr kort sagt at det blir vanskeligere å få innvilget høye lån i Norge, sier Aamdal. 

Blant annet vil du maks kunne få fem ganger inntekten i totalt lån

– Målet til myndighetene er å dempe den voldsomme prisveksten i boligmarkedet, spesielt i Oslo.

 

Tror innstramningene generelt får liten effekt

Innstrammingene vil trolig bidra til at flere lånekunder vil få nei i forhold til sine lånesøknader, eller at de ikke får låne så mye som de i utgangspunktet ønsker, sier Aamdal. 

- Samtidig vet vi at norske banker så langt ikke har utnyttet muligheten til å avvike kravene overfor 10 prosent av kundene, det er med andre ord litt å gå på for bankene i store deler av landet.

Bankene gis anledning til å avvike fra reglene for 10 prosent av nye utlån. 

At bankenes rom for fleksibilitet opprettholdes kan dempe effektene av innstrammingene.

Ser vi bort fra kravene knyttet til boliglån i Oslo, vil tiltakene derfor trolig ha liten effekt. – Men så er jo også Oslo det markedet som har dratt boligprisveksten mest det siste året.

 

Bjørvika For første gang innføres regionale utlånsregler i Norge. Muligheten for å låne til sekundærbolig i Oslo strammes inn. Se de nye reglene under. (Bilde: Istock)

 

Skal stoppe hobbyinvestorene i Oslo

Regjeringen har vært særlig bekymret for at kjøpere av sekundærboliger i Oslo driver opp prisene for andre kjøpere. I den nye forskriften kreves det derfor høyere egenkapital ved kjøp av bolig nr. 2, 3 osv. i Oslo.

Bankene gis mindre fleksibilitet til å avvike fra kravet når det gjelder sekundærboliger, spesielt i Oslo.

 – Dette vil føre til at egenkapitalavkastningen på slike investeringer vil svekkes og dermed bli mindre attraktive for mange investorer.

Å binde store egenkapitalbeløp opp i utleieboliger vil også bli mer krevende for mange investorer.

  

Opprettholder prisprognosene for neste år

Isolert sett tror vi ikke innstramningene vil få noen umiddelbar effekt på prisene, men stemningen i markedet kan skifte.

Vi vil nok se nedgang i boligprisveksten gjennom året neste år.

Vi har anslått en tolvmånedersvekst i boligprisene i Norge på 9 prosent neste år for landet under ett. Det innebærer en nedgang i prisveksten gjennom året, sier makroøkonomen. - For Oslo vil nok veksten kunne bli noe høyere.

 - Vi ser ingen grunn til å endre denne prognosen etter at forskriften ble lagt fram, avslutter Aamdal.

 

 Nye regler for å gi boliglån fra 2017

 

For Oslo:

For hele landet:

 

  • Lånekundenes samlede gjeld skal ikke overstige fem ganger brutto inntekt i året (inkl forbruksgjeld, studiegjeld osv).
  • Det skal kreves minst 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig (bolig nr 2, 3 osv)
  • Det skal fortsatt kreves 15 prosent egenkaptial ved kjøp av primærbolig.
  • Avdrag kreves for lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi. Tidligere 70 prosent.
  • Bankenes mulighet for å gjøre unntak utenfor kravene begrenses til å gjelde maks 8 prosent av bankenes lånesøknader, eller maks kr 10 mill. i utlån per kvartal.

 

 

  • Lånekundenes samlede gjeld skal ikke overstige fem ganger brutto inntekt i året (inkl forbruksgjeld, studiegjeld osv)
  • Det skal fortsatt kreves 15 prosent egenkaptial ved kjøp av primærbolig
  • Avdrag kreves for lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi. Tidligere 70 prosent.
  • Bankenes mulighet for å gjøre unntak utenfor kravene opprettholdes til å gjelde maks 10 prosent av bankenes lånesøknader.

 

*Boliglånforskriften gjelder fra 1.1.17 og ut juni 2018

 

Les også:  Grafen som viser at boligprisene vil fortsette oppover i 2017

Andre leste også