Slik kan boliglånet fordeles på to

Tekst: Øivind Skorve Oppdatert: Juni 2016

Finansieringen er på plass. Dere har fått tilslag på boligen dere ønsker å kjøpe. Nå er spørsmålet hvordan dere skal fordele lånet, sier Silje Sandmæl i DNB.

 

Når et par skal kjøpe bolig sammen, kan selve fordelingen av lånet fort komme litt i bakgrunnen av gleden ved endelig å skulle bo under samme tak. I en ideell verden går alle par inn med en lik andel egenkapital og de eier en lik andel av boligen. Men ofte er utgangspunktet helt annerledes. Hva er for eksempel den beste løsningen hvis den ene av partene har mye mer egenkapital enn den andre?

Det viktigste er bli enige og å få dette ned skriftlig i en samboeravtale 

Viktig å dokumentere eierandel

Det aller viktigste er at dere diskuterer dere fram til en avtale som føles rettferdig for begge parter, og at det avtales skriftlig med vitners bekreftelse, sier forbrukerøkonomen.

Når det er sagt, vil loven kunne regulere dette om dere ikke blir enige. Og skal loven følges eier du den delen du har betalt for, og det er den andelen du skal kjøpes ut med dersom dere skulle flytte fra hverandre igjen. Dette gjelder også ved ekteskap, det såkalte "skjevdelingsprinsippet" gjelder, slik at du ved skilsmisse eier den andel du kan dokumentere at du eide ved ekteskapsinngåelse.

Vi prøver oss med følgende eksempel:
Tirill og Thor kjøper en bolig til tre millioner. Tirill har 800 000 kroner i egenkapital, mens Thor har 200 000 kroner. De tar opp to millioner i lån.

 

Hvordan avgjøres eierandel?

Bør eierandelen baseres på innskutt egenkapital?   – Ja, det kan være en fornuftig løsning. Jeg synes fordeling av boliglån bør reflektere eierbrøk, men det er også noen som ser det i forhold til inntekt dersom den ene parten har en vesentlig høyere inntekt enn den andre, sier Sandmæl. Hvilken løsning som er mest hensiktsmessig mener hun er individuelt og må tilpasses den enkeltes situasjon.

Det mest vanlige vil nok være å dele det opp fra innskutt kapital, og da ville det i vårt eksempel bli slik:

 

 

Tirill

Thor

Andel av lån

1 000 000

1 000 000

Egenkapital

800 000

200 000

Total andel av kjøpesum

1 800 000

1 200 000

Andel ift totalsum

1800/3000

1200/3000

Eierbrøk

60 %

40 %

Eierbrøken blir med andre ord slik at Tirill eier 60 prosent av boligens verdi og Thor 40 prosent. Dette kan de velge å føre på skjøtet. 

Skal de to betale en lik andel av lånet eller skal den som eier mest betale mest?
  – Nei, de har felles lån og betaler det samme, eierandelen ligger i den innskutte egenkapitalen, sier Sandmæl.

 

Hva hvis de vil eie 50 /50? 

 Selv om de to går inn med ulik andel egenkapital, kan de likevel eie hver sin halvpart (50/50) av boligen. Forutsetningen for dette er at de to inngår en avtale seg i mellom at den ene av partene skal betale mer på lånet og de månedlige kostnadene enn den andre. 

Da verdien er 3 millioner og en femtiprosents andel vil koste 1,5 millioner, vil Thor måtte betale på 1,3 i lån utover sin egenandel å 200 000 kroner. Tirill på sin side har betalt 800 000 av sin andel med sparepenger og må låne 700 000 for å dekke opp sin andel.  – I dette eksempelet vil da Thor måtte betale rente og avdrag tilsvarende 1,3 millioner i lån, mens Tirill må betale på de resterende 700 000. Dette er viktig å dokumentere i en samboeravtale, sier Sandmæl.

Ved et eventuelt brudd deles da overskuddet i to.  – Thor vil imidlertid sannsynligvis ha langt mer gjeld gjenstående, og vil da sitte igjen med igjen med et mindre overskudd når boligen selges enn Tirill, sier Sandmæl.

En eierbrøk er ikke meislet i stein, den kan gjøres om underveis 

Endre eierbrøk

En eierbrøk er ikke meislet i stein. Det kan være ulike forhold som gjør at det er aktuelt å endre den, som for eksempel arv. Vi tar igjen utgangspunkt i eksempelet med Tirill og Thor, som har tinglyst eierbrøken på skjøtet (boligen) med fordelingen 60/40. La oss si at Thor etter noen år arver 300 000 kroner, og at han ønsker å bruke disse pengene til å øke sin eierandel i boligen.

Er det mulig og hvordan løser man det rent praktisk - må det skrives ny samboeravtale?

– Ja, det bør de gjøre. Innbetaler på lånet må ellers tinglyse ny eierbrøk. Samboeravtalen vil uansett overstyres av det som er tinglyst ved en eventuell tvist, sier Sandmæl.

 

 Samboeravtale finner du her! 

Les også om hvordan en bolig deles ved samlivsbrudd (ekteskap)

Andre leste også