Har foreldre plikt til å hjelpe barna inn på boligmarkedet?

Av Kristin O. Iversen, 24.1.2017 Foto: DNB/ Istock

Gjennom generasjoner har nordmenn klart seg selv når de kjøpte sin første bolig. Nå begynner imidlertid boligprisene å bli så høye at flere sliter. Hva kan de gjøre?

 

Ingen unge kan forvente at foreldrene skal stille med egenkapital til dem, mener Silje Sandmæl.

- Samtidig forstår jeg de unges fortvilelse og ønske om hjelp, sier forbrukerøkonomen. Boligprisveksten har de siste to årene vært så høy at det nærmest har vært umulig å holde tritt med sparingen.

Likevel ser vi altså at de fleste klarer seg uten bidrag hjemmefra. - Så det er mulig, sier hun.

 

Det er ikke gitt at alle har råd til å hjelpe barna

Folks økonomi er veldig forskjellig, og det er slett ikke gitt at moren og faren din har råd til å hjelpe deg inn på boligmarkedet, minner forbrukerøkonomen om.

 - Kanskje er du ett av flere søsken, og hjelper de deg vil de fort føle at de må gjøre det samme for dine søstre eller brødre. Det kan bli altfor mye, sier hun.

Vi vet at veldig mange i foreldregenerasjonen sliter med høy gjeld selv, og slett ikke alle har høye lønninger, sier Sandmæl.

Det er nå en gang slik at de aller fleste her i landet er ganske gjennomsnittlige

Mange med halvvoksne barn er dessuten skilt og har kanskje nettopp begynt på nytt selv, sier hun. Da kan du ikke forvente at de i tillegg skal starte for deg.

 

Les også: Oppskriften på en full BSU-konto 

Sandmæl

Jeg mener det beste hjelpen vi kan gi våre barn er å lære dem gode arbeids- og sparevaner sier Silje Sandmæl. Lær dem verdien av penger tidlig!  

 

Halvparten av dagens førstegangskjøpere klarer seg selv

Vi i DNB fikk gjennomført en stor landsdekkende undersøkelse i november 2016, der vi spurte om nettopp det, sier Sandmæl.

- Vi spurte de som eide bolig om de fikk hjelp av familien første gang de kjøpte seg et sted å bo, og på hvilken måte hjelpen ble gitt.

3 av 10 nordmenn svarer at de fikk økonomisk hjelp til sitt første boligkjøp.

I undersøkelsen svarte 7 av 10 at de kjøpte sin første bolig uten hjelp av foreldre eller besteforeldre. Ser vi på svarene blant de under 35 år så økte imidlertid andelen til 48 prosent, sier forbrukerøkonomen.

- Det har nok blitt litt mer vanlig å hjelpe neste generasjon enn det har vært før. Sannsynligvis henger det sammen med både velstandsøkning og høyere boligpriser.

antallHjelp

 

7 av 10 nordmenn svarer at de IKKE fikk økonomisk hjelp av familie da de kjøpte sin første bolig. Blant nordmenn under 35 år er imidlertid tallet 5 av 10. Halvparten får hjelp, halvparten klarer seg selv. (Tall nov 2016, Ipsos MMI)

 

Det er mange måter å hjelpe på

Ser vi på hvilken form for hjelp som gis, så er det å stille som kausjonist for podens lån det vanligste. Foreldre stiller da gjerne egen bolig som sikkerhet for hele eller deler av barnas lån, forklarer Sandmæl.

Omtrent 2 av 10 unge boligkjøpere får hjelp av familie i form av at det stilles sikkerhet for lån.

Når det gjelder å få ren pengestøtte i form av forskudd på arv eller gaver, så er også tallet omtrent 2 av 10.

For øvrig ser vi at foreldre hjelper barna på mange ulike måter. En del stiller som medlåntakere på barnas lån, mens andre har spart for barna gjennom oppveksten, og ikke minst lært barna gode sparevaner.

 

Foreldrehjelp-type 

Kausjon var omtrent like vanlig som rene pengegaver eller arv. 2 av 10* fikk enten kausjonister eller pengegaver, av de under 35 år. (Tall nov 2016, Ipsos MMI)

*2 av 10 tilsvarer 40 % av den halvparten som svarte at de fikk hjelp.

 

Hva slags hjelp kan dagens unge forvente fremover?

Vi spurte også foreldregenerasjonen om de planla å gi barna hjelp og i så fall hvordan de så for seg at de ville gi denne hjelpen, forteller Sandmæl.

Også her sprikte svarene i ulik retning, sier hun. -Og det ser ikke ut til at fremtidens førstegangskjøpere i større grad vil få hjelp, snarere tvert om.

 Kun 3 av 10 sier de planlegger å hjelpe barna med deres første boligkjøp.

Den gode nyheten er at 2 av 10 ikke vet, sier hun. - Det vil si, de fleste ønsker nok å hjelpe dersom de klarer det. Men jo eldre man er dess mer vet man om at livet er uforutsigbart, ting kan skje, sier Sandmæl.

Til syvende og sist er den beste hjelpen å gi barna evnen til å klare seg selv og bevisstgjøre dem på hvor viktig det er å begynne boligsparingen tidlig, avslutter Silje Sandmæl i DNB.

 

Les også: Kristel sparte 200 000 kroner på to år

 

Tall fra DNB Eiendomspuls 4. kvartal 2016 (per november 2016) 

Andre leste også