Sterk boligprisoppgang i Tromsø i desember

Av: Kristin O. Iversen, 5.1.17 Foto: Istock /DNB Eiendom

Boligprisene her i byen gikk opp hele 0,4 prosent fra november til desember, forteller Ruth Norstrøm i DNB Eiendom. – Dette er overraskende sterke tall.

Boligprisene i Tromsø lå så vidt under landsgjennomsnittet i desember, 0,4 prosent er likevel å regne som en sterk utvikling, da boligprisene pleier å synke i desember måned, sier Norstrøm.

Vi har ikke hatt en så sterk desember på nesten 13 år, sier hun.

 

En uventet sterk desember i boligmarkedet

NorstromFor Norge som helhet steg boligprisene med 0,5 prosent sist måned. Korrigert for sesongvariasjoner ble prisveksten i desember på hele 1,1 prosent, sier eiendomsmeglersjefen.

- Det mest overraskende med utviklingen er kanskje at vi fikk flat eller positiv prisutvikling i alle deler av landet, tross lav aktivitet i mange områder.

Boligprisutviklingen i desember ble uventet sterk i alle områder av landet

Ser vi fjoråret under ett har de regionale forskjellene i det norske boligmarkedet forsterket seg kraftig.  - Prisnivået i Oslo har nå lagt seg på et betydelig høyere nivå enn i landet for øvrig og snittprisene i hovedstaden ligger nå omtrent 70 prosent høyere enn landsgjennomsnittet, sier Norstrøm.

 

Tromsøs boligmarked har normalisert seg

I Tromsø har boligprisene steget med 7,5 prosent de siste 12 månedene. Det er en del svakere enn i Oslo, Trondheim og andre deler av det sentrale Østlandet som har hatt tosifret vekst i 2016, men det mener jeg vi skal være glad for, sier Norstrøm 

Vi har et godt boligmarked her i byen, der førstegangskjøpere klarer å etablere seg og hvor ingen trenger å være redde for ikke å få solgt.

- Tosifret vekst er ikke bærekraftig over tid. En årsvekst på rundt 4-5 prosent er normalt i et historisk perspektiv, så 7,5 prosent er også sterkt.  

 

Det ble solgt flere boliger i 2016

Det ble solgt 65 boliger i Tromsø i desember, noe som er omtrent samme antall som i tilsvarende måned i 2015. Totalt for  2016 ble det imidlertid solgt nesten 15 prosent flere boliger her i byen enn i 2015.

 

- I fjor bidro flere nye prosjekter til et økt tilbud, noe som ga en prisdempende effekt forklarer Norstrøm.

Tilbudet av boliger ved inngangen til 2017  er lav og det vil gi prisoppgang nå i januar.

Nå ved inngangen til januar er det imidlertid relativt få boliger til salgs, 101, noe som er rundt 20 prosent færre enn for ett år siden.

 

Boligprisene rundt i landet

Vi forventer at boligprisveksten i Norge fortsetter opp nå i de første månedene og at vi kan få en prisvekst opp mot 10 prosent i år, sier Norstrøm.

Her i Tromsø tror vi på en prisvekst på rundt 7 prosent for 2017.

Ellers tror vi de regionale forskjellene i prisutvikling rundt om i landet ikke vil bli like store i 2017 som de var i 2016.

  

By

Omsetnings-tid

Prisendring desember -16

Endring 1 år (des/des)

Gj.snitt kvm.pris (kroner)

Tromsø

69 d

0,4 %

7,5 %

43 197

Oslo

15 d

0,9 %

23,3 %

69 746

Bergen

36 d

0,2 %

4,9 %

41 148

Trondheim

46 d

0,2 %

10,3 %

43 139

Stavanger

77 d

0,0 %

-2,6 %

37 528

Kristiansand

101 d

0,1 %

4,3 %

29 942

Norge

51 d

0,5 %

12,8 %

39 084

  Gjennomsnittsboligen i Tromsø koster nå kroner 3 300 000,-

 

Andre leste også