Overraskende sterk prisvekst i desember

Av: Kristin O. Iversen, 4.1.2017 Foto: Kolonihaven CF Wesenberg

Boligprisene i Norge steg 0,5 prosent gjennom desember, forteller Terje Halvorsen i DNB Eiendom. – Tallene overrasker.

.
I boligmarkedet er det veldig uvanlig med prisvekst i desember, forklarer lederen av Norges største eiendomsmeglerkjede.

-    Vi har ikke hatt en så sterk prisvekst i desember på 13 år, i 2003.

Desember er normalt en stille og rolig måned der folk har annet å gjøre enn å kjøpe og selge boliger. Denne jula var det altså annerledes..

 

Boligprisene steg i hele Norge i den korte julemåneden

Korrigert for sesongvariasjoner ble prisveksten i desember på hele 1,1 prosent, sier Halvorsen. Boligprisene i Norge er dermed 12,8 prosent høyere nå enn de var for 12 måneder siden.

- Det mest overraskende med utviklingen i desember er kanskje at vi fikk prisvekst i alle deler av landet, tross lav aktivitet i mange områder.

Det uvanlige boligåret 2016 endte som det begynte, med uventet sterk prisvekst.

- Vi fikk nedgang i kun èn by i hele Norge, i Haugesund med -0,1 prosent, ellers lå det flatt eller gikk opp over hele landet.

Den sterkeste veksten fikk vi i også nå på det sentrale Østlandet, der prisene både i Oslo og Moss gikk opp med 0,9 prosent oppgang. I Stavanger sto prisene derimot helt stille.

 

Året da vi fikk et mer delt boligmarked i Norge

Ser vi fjoråret under ett har de regionale forskjellene i det norske boligmarkedet forsterket seg kraftig.

 – Boligmarkedet i Norge har begynt å ligne markedene i andre vestlige land, der hovedstedene skiller seg ut som mye dyrere enn resten av landet.

Større regionale prisforskjeller i Norge er i tråd med en sterk internasjonal  urbaniseringstrend.

Prisnivået i Oslo har nå lagt seg på et betydelig høyere nivå enn i landet for øvrig og de andre store byene i Norge.

Kampen-koiBoligprisene i Oslo gikk opp 23,3 prosent gjennom 2016. I bydel Gamle Oslo gikk prisene mest opp, med hele 25,6 prosent i fjor (Foto: Kristin O Iversen, Kampen)

 

Hvordan har utviklingen vært i din by?

Sterkest prisutvikling i 2016 hadde Oslo og Drammen med en 12-måneders vekst fra desember 2015 til desember 2016 på henholdsvis 23,3 prosent og 16,5 prosent. Svakest utvikling hadde Stavanger og Sandnes med hhv -2,6 prosent og -1,4 prosent.

By

Omsetnings-tid

Prisendring desember -16

Endring 1 år (des/des)

Gj.snitt kvm.pris (kroner)

Oslo*

15 d

0,9 %

23,3 %

69 746

Bergen

36 d

0,2 %

4,9 %

41 148

Trondheim

46 d

0,2 %

10,3 %

43 139

Stavanger

77 d

0,0 %

-2,6 %

37 528

Kristiansand

101 d

0,1 %

4,3 %

29 942

Tromsø

69 d

0,4 %

7,5 %

43 197

Drammen

21 d

0,3 %

16,5 %

36 985

Fredrikstad

26 d

0,4 %

12,6 %

27 300

Hamar

34 d

0,1 %

12,8 %

30 046

Tønsberg

41 d

0,3 %

10,3 %

33 677

Norge

51 d

0,5 %

12,8 %

39 084

* dyreste bydel i Oslo, Frogner har kvm pris på 87 261 kr, billigste er Søndre Nordstrand 42 088 kr/kvm

 

Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i desember 2016, mot 54 dager i desember 2015.

Lavest salgstid var det i Oslo der det i gjennomsnitt tok 15 dager å selge en bolig. Av de større byene så tok det lengst tid i Kristiansand med 101 dager.

 

Tror på fortsatt oppgang i 2017

Ved inngangen til 2017 er det 12,5 prosent færre boliger til salgs i Norge enn på samme tid i fjor, sier Halvorsen.

- Nedgangen i antall er særlig stor på Østlandet, i Rogaland og Trøndelag. Samtidig opplever vi altså sterkere kjøpelyst grunnet verdistigning i eksisterende boliger og billige lån.

Vi forventer at boligprisveksten fortsetter inn i  2017 og at vi kan få en prisvekst opp mot 10 prosent i år.

Vi tror imidlertid at de regionale forskjellene i prisutviklingen ikke vil bli like store i 2017 som de var i 2016, avslutter Terje Halvorsen.

 

Andre leste også