Hvordan setter megleren pris på din bolig?

Av: Kristin O. Iversen, 11.1.2017 Foto: DNB Eiendom/Inviso

For en eiendomsmegler er det viktig å treffe best mulig med prisantydningen, sier Jeanette Hornsletten i DNB Eiendom Moss.

.

Ofte er det slik at våre kunder, boligselgerne, ønsker seg en høyest mulig verdivurdering, sier Hornsletten.  

- En annonsert pris skal jo være en pris boligselger er villig til å akseptere og alle ønsker mest mulig for egen bolig. Samtidig forstår de at prisen må gjenspeile det folk er villige til å gi, for å unngå tomme visninger.

Går vi for høyt ut kommer ingen på visning, går vi for lavt beskyldes vi for lokkeprising.

 

Riktig markedspris

Til syvende og sist vil det være boligkjøperne som bestemmer hvilken pris det er mulig å få, sier Hornsletten. 

- Boligmarkedet er jo et fritt marked her i Norge, og boligprisene styres av tilbud og etterspørsel. Prisen må derfor oppfattes som attraktiv av de riktige kjøperne. 

Vi legger mye arbeid ned i det å komme fram til riktig prisantydning. 

Når du legger boligen din ut for salg, konkurrerer den med alle de andre boligene i samme prissjiktet på samme sted. Er prisen for høy i forhold til konkurrentene blir du valgt vekk når kjøperne bestemmer seg for hvilke visninger de vil prioritere, forklarer hun.

MossAvviket mellom prisantydning og salgspris på alle våre salg i Moss i 2016 var bare på 2,4 %. Det er vi stolte av, sier lederen for DNB Eiendom i Moss.

 

Lar seg ikke lure

Boligkjøperne følger markedet nøye og lar seg ikke lure. De finner fort ut hva boliger går for. Prisantydning skal derfor gjenspeile både det vi mener boligen er verdt, og det vi mener markedet er villige til å betale. 

Ulike ting kan dra opp og ned. - For å komme fram til riktig sum så gjør megler en grundig og individuell vurdering for hver enkelt bolig, sier Hornsletten.

Riktig pris på en bolig er til syvende og sist den prisen folk er villige til å betale. Kunnskap om kjøperne blir dermed viktig.

En megler som har holdt på en stund, kjenner kjøperne i eget lokalmarked godt. Vi møter dem jo daglig på visninger, i telefonen og på nett, sier den erfarne megleren.

- Vi vet omtrent hva kjøperne i byen er villige til å gi for forskjellige boliger, hva som er attraktivt og hva som ikke er så viktig.

 

Må se på boligen for å få et riktig inntrykk

For å sette pris er det viktig både å sjekke boligen og området den ligger ved selvsyn, sier Hornsletten. 

- Vi tar derfor først en gjennomgang av boligen sammen med eieren for å få en opplevelse av boligen og få all relevant informasjon som boligeier sitter på. 

 Alt vi vet markedet etterspør og vektlegger tar vi hensyn til ved vår befaring.

 - Under gjennomgangen legger vi blant annet vekt på å spørre om teknisk standard, se på romløsninger, utseende, utviklingspotensial, samt beliggenhet i forhold til sol, utsikt, innsyn og tilkomstmuligheter. Tilbud i nærområdet er også viktig. 

Andre ting vi spør om er når de selv kjøpte boligen, hva de kjøpte for, om de kjøpte i det åpne markedet og hva har de gjort med boligen i mellomtiden.

 

Sjekker hva tilsvarende boliger er solgt for

I tillegg sjekker vi hva alle de forskjellige boligene i samme nærområde er solgt for den seneste tiden, sier Hornsletten.

- Vi meglere har tilgang til et verktøy som gir oss full informasjon og bilder av alle boligene som er solgt i nabolaget den siste tiden Vi ser hva prisantydning var, hva de ble solgt for, salgstiden og andre ting som kan påvirke.  

Taksten gjennomgås nøye for å få kunnskap om boligens tekniske tilstand.

Beliggenhet, standard, tilbud i lokalområdet, teknisk tilstand... Alt dette blir til sist vektet opp mot den lokalkunnskap vi har om boligmarkedet i det tidspunktet boligen skal selges.

 

Treffer aldri 100 % 

Vi legger altså mye arbeid i å komme fram til en så riktig prisantydning som mulig, sier hun. - Men i et marked som er så styrt av etterspørsel og tilfeldigheter med hensyn til hvilke andre boliger som selges samtidig eller ikke, er det nær umulig å treffe 100 %.

Vi har ikke vært langt unna i år, avviket mellom prisantydning og salgspris på alle våre salg i år er bare på 2,4 %. Det er vi stolte av, sier lederen for DNB Eiendom i Moss.

 - Treffsikkerheten på pris viser at vi kjenner markedet her i Moss og omegn godt.  Vi selger jo flest boliger i byen og har dermed en stor erfaringsbase å trekke på. Det kommer både kjøpere og selgere til gode, sier hun.

 

Les også: Alt du trenger å vite om boligkjøp!

 . 

Andre leste også