Boligmarkedet i Stavanger på rett vei tross prisfall i juli

Tekst: Øivind Skorve, 03.08.17, Foto: Istock

Juli er normalt en måned med svak prisutvikling. - At boligprisene falt med 0,6 prosent er som forventet, sier Eivind Christian Dahl i DNB Eiendom.

Til sammenlikning gikk boligprisene i Oslo ned med 2,8 prosent, mens utviklingen på landsbasis endte med en nedgang på 1,2 prosent. I følge Dahl er det samlet sett en positiv utvikling i Stavanger.

- Ja, ser vi på 12 måneders veksten peker pilene endelig i riktig retning. Så langt i år ligger veksten på 1,3 prosent og samtidig ser vi at aktiviteten i boligmarkedet har tatt seg kraftig opp.

 

Eivind Christian Dahl

Eivind Christian Dahl mener boligmarkedet i Stavanger er inne i en god utvkling. (Foto: Vegard Røsland)

 

Selges langt flere boliger enn for et år siden

De ferske boligtallene fra Eiendom Norge viser at det i juli ble solgt 16 prosent flere boliger i Stavanger sammenliknet med samme måned i fjor, og hittil i år er salget opp med 24 prosent.

Kjøperne sitter ikke lenger på gjerdet

- Tallene viser tydelig at både kjøpere og selgeres har tilpasset seg prisjusteringen vi har hatt i boligmarkedet, kjøperne sitter ikke lenger på gjerdet, sier Dahl.

Det gir en bedre forutsigbarhet i markedet, og det er lettere å planlegge boligkjøp.

- Utviklingen går rett vei nå, og frykten for ytterligere fall i boligprisene er borte. Det blir spennende å se tallene for august, jeg tror vi vil få en moderat eller flat prisutvikling utover året, sier Dahl.

 

Flere positive tegn

Han peker på at rentene fortsatt vil holde seg lave og at arbeidsledigheten synker.

- Jeg vil ikke friskmelde arbeidsmarkedet, det er fortsatt tøft for mange. Men optimismen er tilbake og det virker som mange bedrifter har fått omstrukturert seg, alt dette slår positivt ut for boligmarkedet.

 

Selektive boligkjøpere

Som et av få boligmarkeder i Norge som har opplevd en solid nedgang i boligprisene de siste årene, legger ikke Dahl skjul på at kjøperne i Stavanger fortsatt er selektive.

Vi er helt avhengig av å treffe riktig på pris for å trekke folk på visning

- Vi er helt avhengig av å treffe riktig på pris for å trekke folk på visning. Når boligene er riktig priset nøler ikke folk med å komme på visning. Kjøperne er der, men de er bevisste på hvor langt de er villig til å strekke seg.

-Ser vi på økningen i antall solgte boliger, tyder tallene på at eiendomsmeglerne treffer tålelig bra. Boligene i Stavanger selges også raskere nå enn for et år siden selv om vi fortsatt ligger bak landssnittet, avslutter Dahl.

Andre leste også