Velfungerende boligmarked i Trondheim

Tekst: Øivind Skorve, 03.08.17, Foto:Istock

Juli er normalt en roligere måned i boligmarkedet. – En nedgang på 0,8 prosent er som forventet, sier Ronnie Andersson i DNB Eiendom.


Til sammenlikning gikk boligprisene i Oslo ned med 2,8 prosent, mens utviklingen på landsbasis endte med en nedgang på 1,2 prosent. I følge Andersson har boligmarkedet i juli forløpt som normalt med et godt omløp av boliger.

- Visningene har ikke blitt rent ned av folk, men de som har kommet har vært reelt interesserte og vi har solgt unna det meste som har vært for salg.

 

Ronnie Andersson
Det var ingen store overraskelser i boligmarkedet i juli, sier Ronnie Andersson i DNB Eiendom.

 

Moderat prisvekst

Det siste året har boligprisene økt med 4,1 prosent i Trondheim. Tallet er riktignok noe bak landssnittet på 4,8 prosent, men i den sammenheng er det verdt å nevne at landssnittet lenge har blitt dratt kraftig opp av den voldsomme prisveksten i Oslo som først roet seg i mai.

Vi har en god balanse mellom tilbud og etterspørsel 

Andersson mener den moderate prisveksten i Trondheim gir et forutsigbart marked både for de som skal kjøpe og de som skal selge.

- Ja, vi har et velfungerende boligmarked med god balanse mellom tilbud og etterspørsel. I januar anslo vi en årsvekst på mellom 6 og 7 prosent. Nå går vi mot et par normalt sterke boligmåneder og jeg blir ikke overrasket hvis vi når det anslaget i løpet av 2017.

I januar anslo vi en årsvekst på mellom 6 og 7 prosent

 

God aktivitet
De ferske boligtallene fra Eiendom Norge viser at det i Trondheim ble solgt 6,3 prosent flere boliger i juli år sammenliknet med i fjor, mens det ble lagt ut 46,6 prosent flere boliger for salg i juli enn samme tid i fjor.

Salgstiden var også rask, med et snitt på 26 dager, som er vesentlig raskere enn landssnittet på 50 dager.

- Vi forventer god aktivitet i tiden fremover med et jevnt utbud av boliger ut i markedet, sier Andersson.

Andre leste også