Boligselgere taper på kupping

Tekst: Kristin O. Iversen, 23.8.16 Foto: Inviso

Vi opplever nå daglig at boligkjøpere forsøker å kuppe boliger i Oslo, sier salgsdirektør Sondre Hov Ulsaker i DNB Eiendom. – Det er et tegn på desperasjon.

 

Det er unormalt få boliger til salgs i Oslo denne høsten og kampen om boligene er stor, forteller Ulsaker. - Kupping er et klart tegn på at det er et ekstremt «selgers marked». Forsøk på kupping er nå regelen heller enn unntaket, det har vi nesten ikke opplevd før.

Forsøk på kupping er dagligdags kost i Oslo om dagen

- Men vi er ikke i tvil om hva som er vårt råd hvis du får et tilbud: Skal du selge bolig i Oslo nå har du alt å tjene på å få megler til å holde visning og budrunde.

 

Alt for mange forsøker å «kuppe»

«Kupping» er et uttrykk for hva som skjer når en boligkjøper henvender seg direkte til boligselger før visning er avholdt, og gir et bud uten å snakke med megler. - Kjøperen ønsker da at boligeier skal avlyse visningen som er annonsert og heller selge til han eller henne uten å involvere megleren, forklarer Ulsaker.

Kupping er fullt lovlig, men som regel en dårlig deal for selgeren.

- Den viktigste grunnen til at noen vil kuppe er jo ganske enkelt at de tror det blir billigere enn å gå inn i den vanlige budrunden.

At noen selgere kan ønske å slippe «maset» med visninger og budrunde kan være et argument for å la seg «kuppe», men økonomisk vil du nesten alltid tape på det.

 

Mann-PC Lar du deg friste av kupping går salget over til å bli et "privatsalg" og din boligtransaksjon beskyttes ikke lenger av Lov om eiendomsmegling (Foto: Istock)

 

Betaler da for noe du ikke får

Foruten at risikoen er høy for at du som boligselger vil tape økonomisk på kuppingen, har du dessuten på det tidspunktet allerede betalt for en jobb fra megler som du da ikke vil få utnyttet. 

Slår du til på et privat bud, overtar du selv ansvaret for noen viktige oppgaver. 

- Du må blant annet selv sjekke kjøpers finansiering, noe som kan by på problemer for en privatperson. Megler har heller ikke lov til å formidle bud med for kort akseptfrist ( bud som har kortere frist enn til kl. 12 dagen etter siste annonserte visning, som et kuppforsøk gjerne innebærer). Megler kan heller ikke kontakte andre interessenter og høre om de vil by mer.

Det er heller ikke sjelden vi ser at partene i etterkant er uenige om hva avtalen var: Kjøper kan hevde at budet ble gitt med forbehold, mens selger mener det ikke forelå noen forbehold. Har avtalen blitt inngått muntlig hos selger uten megler til stede må partene da henvises til rettsapparatet for å avgjøre hvem som har rett.  

 

Les også: Dette har eiendomsmegler ansvaret for

 

Boligselger kan tape hundretusener

En undersøkelse Forbrukerrådet gjorde på høsten i fjor viste at absolutt alle som avviste kupptilbud tjente godt på å avvise tilbudet (lenke til rapporten under). Boligselgerne tjente i snitt flere hundretusen på heller å kjøre budrunde som planlagt.

En undersøkelse viste at absolutt alle som avviste kupptilbud tjente godt på det

Vi i DNB Eiendom kan bekrefte Forbrukerrådets funn sier Ulsaker. Vi har utallige ferske eksempler på kunder som har blitt tilbudt å selge før visning for et par hundretusen over prisantydning.

–Men vi ser altså gang på gang at når vi klarer å overtale boligselger til å avvise «kuppbudet», så ender budrunden oftest langt over det beløpet som ble tilbudt.  Som boligselger skal du ikke undervurdere en eiendomsmeglers evne til gjennomføre en god budrunde, sier Ulsaker. En god megler sikrer deg den beste prisen du kan få for boligen din.  

- Vårt råd er derfor å kontakte megler så raskt som mulig når noen prøver å «kuppe», om ikke annet så for å diskutere om tilbudet du har fått er godt eller ikke.

 

Forbrukerrådets rapport om Kupping (November 2015)

 

Avtalerettslige forhold ved boligsalg:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved kjøp/salg av fast eiendom

2. Når aksept av et bud har kommet fram til budgiver innen akseptfristens utløp, er det inngått en bindende avtale. Alle forbehold til avtalen gjelder og kan ikke kalles tilbake.

3. Også et bud fra selger til kjøper (såkalt «motbud») er et bindende bud. Hvis en kjøper aksepterer motbudet fra selger innen fristens utløp er det inngått en bindende avtale.

4. En avtale som er inngått direkte mellom kjøper og selger er like bindende som en avtale inngått gjennom eiendomsmegler. 5. En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig, men det er ofte nærmest umulig å fastslå hva partene egentlig har avtalt muntlig.

Andre leste også