Når lønner det seg å selge bolig?

Tekst: Kristin O. Iversen, 3.11.2017 Foto: Istock/ Inviso

Vi blir ofte spurt om når på året det er lurt å kjøpe eller selge bolig, sier Pål Melbye i DNB Eiendom. – Svaret vil variere veldig.

.

Historisk sett er det jo slik at boligprisene i snitt øker mest på begynnelsen av året, så tar markedet litt pause før det braker løs igjen i august, sier Pål Melbye i DNB Eiendom.

- Men når det er sagt avhenger prisvekst alltid av to ting: Antallet boliger til salgs i et lokalt marked og antallet boligkjøpere på jakt i det samme markedet. 

 

Salgsjef Pål Melbye i DNB Eiendom forteller om når på året det lønner seg å selge

Salgssjefen i DNB Eiendom forteller at 2016 var et utypisk år med vill vekst. Normalen  litt annerledes (Foto: Inviso) 

 

Lønner seg å kjøpe når mange selger

I Norge som helhet er det normalt færre boliger til salgs på begynnelsen av året hvert år. Samtidig er kjøpermassen relativt stabil over tid: Vi vet at det til enhver tid er omtrent 2 av 10 nordmenn på boligjakt, uavhengig av tilbud, sier Melbye. 

Ettersom kjøperne utgjør et relativt stabilt antall over tid, er det tilbudet som påvirker prisene mest. Når det er få boliger til salgs øker prisene, når det er mange til salgs går prisene ned. Rett og slett fordi kampen om de fine boligene da uteblir.

Når det legges masse boliger i markedet, minsker prispresset.

I 2016 var for eksempel tilbudet av boliger lavt i Oslo, "alle" gikk på de samme visningene, og prispress oppsto. Men i mars/april i år skiftet det. Det flommet plutselig boliger ut på markedet. Situasjonen snudde raskt, plutselig kunne boligkjøperne velge og vrake, sier Melbye. 

Andre steder i landet er situasjonen helt annerledes. I Stavanger har det gått litt opp igjen etter en lang periode med prisfall.  Så fort det begynte å gå opp i Rogaland, så forsterket det seg. Folk der tenker nå at de må kjøpe før prisene igjen stiger for mye.

 

Boligmarkedet påvirkes av økonomiske forhold

- Mønsteret i prisutviklingen har altså historisk vært at veksten normalt har vært høyere på begynnelsen av året fordi det har vært færre boliger til salgs, sier Melbye.

Så har prisene gjerne flatet ut når vårslippet av boliger har kommet rundt påsketider, før de gjør et lite byks opp igjen rundt august da mange er på boligjakt. 

2016 var et utypisk år, hvor prisene gikk opp også mot slutten av året.

Det normale har også vært at prisene har sunket litt igjen mot slutten av året da folk heller gleder seg til jul enn å tenke på boligkjøp, sier Melbye.

I Oslo-området var imidlertid etterspørselen helt ekstrem mot slutten av året i fjor, blant annet på grunn av nye boliglånsregler. De nye strengere reglene trådte i kraft i 2017 og mange ville derfor handle før det. Det  dro opp landsgjennomsnittet også de siste månedene. 

 

 

Boligpriser gjennom flere år

 Figuren viser prisutvikling på boliger i Norge de siste 9 årene fram til og med oktober 2017. Her ser vi at fjoråret skiller seg ut. Det normale er stigning i begynnelsen av året og fall på slutten. (Tall: Eiendom Norge)

 

Bør jeg selge tidlig på året da?

Omtrent 9 av 10 boligselgere i Norge er også boligkjøpere, påpeker Melbye. Samtidig vet vi at de fleste selger og kjøper i samme marked til omtrent samme tid: Da spiller det egentlig ikke så stor rolle om prisene stiger akkurat da.

Skal du imidlertid selge i et marked der prisene faller, stiller det seg annerledes sier han.

Så lenge du kjøper og selger i samme marked spiller egentlig ikke prisutviklingen så stor rolle.

-I et fallende marked du måtte påregne lenger tid på å få solgt, og du må også belage deg på å justere ned prisen underveis. Våre eiendomsmeglere f ølger markedet hele tiden og kan sette en realistisk verdivurdering for deg.

I et slikt marked vil flere velge å selge først, før de kjøper noe nytt.

 

Les også: Våre beste tips til deg som skal kjøpe bolig

 

Avhenger også litt av type bolig

Hvilke råd vi vil gi vedrørende salgstidspunkt vil også avhenge av hvilken type bolig du skal selge, fortsetter salgsjefen.

– En flott beliggende enebolig med stor pent opparbeidet hage vil vi som regel anbefale å selge når hagen står i full flor, sier han. Folk kjøper jo mer enn interiør når de kjøper bolig, uterommet er også viktig.

Norge består av mange lokale boligmarkeder hvor svarene vil variere. 

-Små leiligheter på sin side går som regel greit unna uavhengig av tid på året, men skal du selge i en universitetsby med mange studenter for eksempel, kan det lønne seg å legge den ut når du vet nye studenter strømmer inn i byen.  

Skal du derimot kjøpe en liten leilighet kan det lønne seg å slå til før studentene kommer, sier han. Jo flere kjøpere, jo høyere bud.

Stavanger I Stavanger har prisene falt de siste to årene, for så å snu på vårparten 2017. Helt motsatt av Oslo der prisene nå faller etter kraftig vekst siste to år. (Foto: Istock) 

 

Lokalkunnskap er viktig ved boligsalg

Nettopp fordi hvert marked er forskjellig, vil jeg råde deg å høre med en lokal eiendomsmegler om disse tingene når du vurderer å kjøpe eller selge, sier Melbye.

– Gode råd koster ingenting, men kan gi deg verdifull innsikt om det markedet lokale meglere kjenner ut og inn. Hadde du for eksempel tatt en telefon til en av våre meglere så kunne vi enkelt gått inn i vårt boligkjøperregisterog sett hvor mange som var på jakt der du skal selge. Det gir en god indikasjon.

Mitt beste råd er derfor: Forhør deg med en lokal eiendomsmegler!

-I tillegg møter jo lokale meglere ofte de samme folkene på visninger i området, og vet hva folk er på jakt etter. De vet også når på året eneboligskjøperne rører på seg, eller når studentene normalt kommer til byen.

 

Les også:

Hvordan spå boligprisene framover?

Derfor kan det lønne seg å kjøpe bolig på sommeren

 

Andre leste også