Boligmarkedet

Boligprisene fortsetter ned i Bergen

Tekst: Øivind Skorve, 4.1.18, Foto: DNB, Istock

Boligprisene sank med 2,2 prosent i Bergen i desember. – Det høye tilbudet er mye av forklaringen, sier Dag Jonny Johannessen i DNB Eiendom.


Av storbyene var det Bergen som fikk det største prisfallet i desember fulgt av Trondheim med – 1,4 prosent og Oslo og Stavanger med -1,0 prosent.

- Vi har hatt en betydelig økning i tilbudssiden siden i våres og bare i desember ble det lagt ut 52,5 prosent flere boliger til salgs enn tilsvarende måned i fjor. Det er ingen tvil om at det høye utbudet påvirker prisutviklingen negativt, sier Dag Jonny Johannessen.

Vi har hatt en betydelig økning i tilbudssiden siden i våres

Totalt i desember ble det solgt 7,9 prosent flere boliger i Bergen enn tilsvarende måned i 2016, men ser vi på året som helhet ble det solgt 1,7 prosent færre boliger enn i 2016.

 

Salgstiden øker

- For landet totalt ble det lagt ut 8,5 flere boliger til salgs enn i 2016. Økningen på tilbudssiden er markant i alle storbyene, i Bergen var økningen på 5,0 prosent.

Med et høyt antall boliger i markedet, øker også salgstiden. I desember var gjennomsnittlig salgstid i Bergen 50 dager.

Vi ser at det nå tar vesentlig lenger tid å selge ukurante objekter med dårlig beliggenhet

- Vi ser at det nå tar vesentlig lenger tid å selge ukurante objekter med dårlig beliggenhet. På attraktive objekter er det fortsatt god interesse og slik vil det nok alltid være. Skal du selge en leilighet med halvdårlig standard nå, gjør du lurt i å fikse litt på boligen før visning, det gjelder å skille seg positivt ut for å trekke folk på visning, sier Johannessen.

 

Les også: Boligprisene fortsatte ned i desember

 

Prisfall i alle storbyer

Med unntak av Stavanger som fikk en flat årsvekst på 0,0 prosent, har boligprisene falt i alle storbyene gjennom 2017.

Det siste året har prisene falt med 6,0 prosent i Bergen, til sammenlikning var nedgangen i Oslo på – 6,2 prosent, mens Trondheim endte på – 2,9 prosent.

- Slik det ser ut nå er det sannsynlig at boligprisene vil fortsette å falle gjennom 2018, sier Johannessen.

 

Bergen

Dag Jonny Johannessen har ikke tro på noe boligprisvekst i 2018.

 

Han spår at et prisfall på rundt tre prosent i 2018, men medgir at det i dagens marked er vanskelig å gi en eksakt prognose.

Slik det ser ut nå er det sannsynlig at boligprisene vil fortsette å falle gjennom 2018

- Et forventet økt tilbud av boliger fremover  sammen med en videreføring av de strenge boliglånsreglene vil gi en effekt på prisutviklingen, samtidig vet vi at flere nybyggprosjekter snart ferdigstilles. I en slik situasjon er det vanskelig å se for seg noen prisvekst, sier Johannessen.  

 

Kjøpers marked?

Har du et langsiktig perspektiv og du kjøper for å bo i boligen selv, mener Johannessen du ikke trenger å være så bekymret for prisnedgangen.

- Boligprisene vil alltid svinge over tid, men etter mange år med vekst er det en uvant situasjon at boligprisene faller. Det mest positive akkurat nå er at det blir enklere for førstegangskjøpere å komme seg inn i boligmarkedet, de har mye å velge i og kan ta seg god tid til å finne riktig objekt.