Eiendomsmeglere som kjenner Molde

Våre eiendomsmeglere har lang erfaring med salg av alle typer boliger og fritidseiendommer i Molde og områdene rundt. Vi hjelper deg med å selge hytte eller annen bolig i Molde og omegn. Våre meglere assisterer deg med alt fra verdivurdering til å få boligen klar for visning.

Vi er stolte av byen vår som strekker seg som et millangt belte langs nordsiden av Fannefjorden og Moldefjorden, med sentrum rett vest for Moldeelvas utløp. Den fantastiske utsikten til Moldepanoramaet, som teller 222 tinder, og jazzfestivalen som arrangeres her i juli hvert år, kjent langt utenfor Norges grenser.

Erfarne meglere som kjenner det lokale boligmarkedet, også når det gjelder nybygg, har gjort oss til en respektert megler i distriktet. Et godt samarbeid med DNB Bank i alle spørsmål som gjelder boligfinansiering, og bransjens beste markedsføring gjør oss til et naturlig valg når du skal selge eiendom her i distriktet.

Prisliste

Et pristilbud fra megler vil alltid variere ut i fra bl.a. antatt prisnivå og meglers forventede arbeid med oppdraget. Prislisten må anses som veiledende og et bindende pristilbud vil bli utformet i hvert enkelt tilfelle. Ved valg av provisjon som vederlag vil dette bli beregnet ut ifra salgssum og evt andel fellesgjeld.

 Veiledende prisliste